ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 9 article

พระปิดตาองค์นี้มองดูแปลกๆเพราะมีพิมพ์หน้าพิมพ์เดียวไม่มีด้านหลัง จริงๆแล้วเป็นพระลองพิมพ์ จะมีทั้งพิมพ์ด้านหน้าและพิมพ์ ส่วนมากหลวงปู่กลิ่น ท่านจะมอบให้กับผู้ที่แกะพิมพ์ กรรมวิธีการสร้างพระของหลวงปู่กลิ่นท่านจะสร้างไม่เหมือนอาจารย์ท่านใดเท่าที่รู้ ก่อนอื่นท่านจะนำผงวิเศษทั้ง 4 คือผงนะปถมัง ผงอิธะเจ ผงมหาราช ผงตรีนิสิงเห ของ หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม รวมกับผงโสฬสมหามงคล และ ผงไตรสรณาคม ของท่านเองแล้วเสกครั้งแรก ( เรียกว่าเสกมวนสาร )จนเปนผงพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นก็นำมาใส่ครกตำ ผสมปูนเปลือกหอย  กล้วยน้ำว้า น้ำมันตังอิ๋ว และอื่นๆอีกหลายอย่างตำจนได้ที่ แล้วท่านก็จะนำมาเสกอีกเปนครั้งที่สอง จากนั้นท่านก็จะสั่งให้ช่างแกะแม่พิมพ์ ช่างก็จะเปนชาวบ้านในละแวกวัดนั่นเอง เมื่อช่างแกะแม่พิมพ์แล้วเสร็จช่างก็จะนำไปให้ท่านตรวดดู เมื่อท่านตรวดดูพิมพ์แล้วพอใจ ท่านจึงสั่งให้พิมพ์ แต่ก่อนที่จะให้ลงมือพิมพ์พระท่านจะทำการเสกแม่พิมพ์ก่อนเปนครั้งที่สาม (เรียกว่าเสกแม่พิมพ์) หลวงปู่กลิ่นท่านเคยพูดให้ช่างแกะพิมพ์ฟังว่าแม่พิมพ์นี่สำคัญนะ ถ้าไม่มีแม่ก็จะไม่มีลูก จากนั้นจึงเริ่มทำการกดพิมพ์พระต่อไป นี่เปนเพียงแค่ขั้นตอนแรกนะ ขั้นตอนต่อไปคือการกดพิมพ์ ก่อนที่กดพิมพ์หลวงปู่ท่านจะต้องหาฤกษ์ที่เปนมงคลฤกษ์ จากนั้นก็ดำเนินการกดพิมพ์จนแล้วเสร็จ เมือได้พระตามจำนวนที่ท่านต้องการแล้ว ท่านก็จะนำพระไปไว้ในโบสถ์และใช้เวลาปลุกเสกตลอดหนึ่งพรรษาเต็ม เปนการเสกครั้งที่สี่  ส่วนผงที่เหลือท่านก็จะเก็บไว้ปั้นทำเปนลูกคันกระสุน ( เรียกว่าลูกกระสุนคด ) ทุกคนคงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม่พระปิดตาของท่านจึงมีพุทธคุณสูง คงจะเปนเพราะกรรมวิธีการสร้างที่ดี ประกอบไปหลักสำคัญสี่ประการคือ  เจตนาการสร้างดี  พิธีกรรมดี มวลสารดี ( ผงพุทธคุณ ) พระผู้สร้างดี ( คือ มีศีลบริสุทธิ์ มีจิตที่เมตตา มีญาณที่แก่กล้า ) ที่สำคัญที่สุดคือผู้ใช้ต้องมีศรัทธาด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ
ตำนานและความเชื่อ

หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 1
หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 8
หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 7 article
หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 6 article
หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 5 article
หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 4
หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 3
หลวงปู่กลิ่น ตอนที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.